Overzicht

Nieuwe NVvP-commissie Euthanasie

  • 13 juni 2024

Het bestuur van de NVvP heeft recent besloten om het bestaande platform euthanasie en psychiatrie om te zetten naar een commissie, zodat er méér beleidsondersteuning rondom dit actuele en complexe onderwerp gegeven kan worden. De opdracht van de commissie is: 1) Verbinden van de verschillende initiatieven op euthanasie-gebied in Nederland, 2) Input update richtlijn levensbeëindiging, 3) Strategieontwikkeling euthanasie. Psychiater Radboud Marijnissen wordt de voorzitter van de bestuurscommissie. Momenteel worden de andere commissieleden geïnstalleerd. Na de zomer gaat de commissie van start met haar opdracht.