Overzicht

Kennisnetwerk ThaNet: zorg rond euthanasieverzoeken

  • 13 juni 2024

Met steun van het ministerie van VWS is in 2023 ThaNet opgericht; een lerend kennisnetwerk voor en door ggz-professionals ten behoeve van betere zorg voor mensen met een euthanasieverzoek of persisterende doodswens. De website van ThaNet biedt onder andere een kennisbank, waar alle belangrijke standaarden en praktische handleidingen te vinden zijn. Op de site is ook een scholingsaanbod beschikbaar. ThaNet organiseert met regelmaat (online) netwerkbijeenkomsten en een jaarlijks symposium.

De NVvP is één van de samenwerkingspartners van ThaNet. Alle informatie over het kennisnetwerk, en abonneren op de nieuwsbrief, vindt u op: www.thanet.nl.