Overzicht [[cbRenderBlock? &method=`blockVacancyDetail` &blockIdx=`0-1` &datanosnippet=`0` &image=`` &imageAlt=`` &imageCredits=`` &imageCaption=`` &content=`

Zo werk jij

Inhoudelijk geef je leiding aan de professionele teams van het cluster Ouderenpsychiatrie. Je geeft sturing aan innovatieve ontwikkelingen. Mocht jouw ambitie tevens wetenschappelijk onderzoek betreffen, dan geven we je de gelegenheid om aan te haken bij een van onze onderzoekslijnen, dan wel je eigen onderzoek op te zetten, relevant voor de ouderenpsychiatrie, in afstemming met de onderzoekslijnen van GGZ Centraal.

Daarnaast kun je je vak als regiebehandelaar in de volle breedte uitoefenen door directe zorg aan patiënten te bieden volgens de meest recente inzichten en met als uitgangspunt: betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Het cluster heeft een programma voor psychotherapie, een afdeling voor ECT en rTMS en er is een esketamineprogramma waar je aan deel kunt nemen. Het cluster biedt de hele keten voor specialistische ouderenpsychiatrie: poliklinische en outreachende teams, deeltijdbehandeling, gerontopsychiatrische en psychogeriatrische opnameafdelingen, verblijfsafdelingen en een centrum voor gespecialiseerde verpleeghuiszorg.

Je inventariseert met patiënten en hun naasten de problematiek en ziet toe op het opstellen van onder meer behandelplannen en risicotaxaties. Ook neem je deel aan behandelplanbesprekingen.

Met het hoofd bedrijfsvoering die verantwoordelijk is voor de personele, financiële en facilitaire aspecten, werk je nauw samen. In deze duale rol werken jullie samen aan de inhoud van de patiëntenzorg en gezonde bedrijfsvoering. Onderhouden van contacten met behandelaren en ketenpartners (politie, gemeenten, maatschappelijke opvang) en collegiale waarneming is een onderdeel van je functie. Je krijgt de mogelijkheid om een deel van je werk online vanuit je eigen huis te doen.

Kortom, je bent er als hoofd behandelzaken/ psychiater/ klinisch psycholoog door:

De rol van hoofd behandelzaken neemt 8-12 uur per week in beslag; voor het ontwikkelen van het onderzoeksprogramma kun je 8-12 uur krijgen en voor je werkzaamheden als psychiater 16-20 uur. Afhankelijk van je kennis en voorkeur wordt hier nader invulling aan gegeven.

Als psychiater heb je tevens een fair aandeel in de achterwacht- en crisisdiensten in de regio Veluwe & Veluwe Vallei. Met jou als hoofd behandelzaken zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, specialistische psychiatrische zorg bieden binnen het cluster Ouderenpsychiatrie.

Samenwerking binnen het cluster is van belang om de operationele samenhang, de externe oriëntatie en de onderlinge samenwerking te optimaliseren. Een concrete doelstelling is om te zorgen voor de juiste kadering van de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het cluster en het bevorderen van de professionaliteit. Effectief leiderschap staat hoog op onze agenda. Leiderschapsvaardigheden als besluiten, coachen, feedback, resultaten behalen, richting geven, verbinden in diversiteit en vertrouwen zijn de basis van het door GGz Centraal ontwikkelde leiderschapsprofiel en kenmerken jou als professional. Daarnaast werken we hard, mét ons hart.

Wij zorgen voor jou

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Op professioneel én persoonlijk vlak: we zien wie je bent. Betere zorg begint bij jou en daar ondersteunen en faciliteren we je graag in. Ook kun je als hoofd behandelprogramma en psychiater/ klinisch psycholoog bij GGz Centraal rekenen op:

Een assessment en een referentiecheck zijn onderdeel van ons aannamebeleid voor deze functie. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.

Jouw kwaliteiten

Jij krijgt energie van jouw rol in veranderprocessen waar zowel patiënt als organisatie beter van worden. Uiteraard ben je ook een netwerker, omdat in het cluster verbinding en klantgerichtheid voorop staan. Je vindt het een uitdaging om werkzaam te zijn als coachend leidinggevende, in combinatie met het werken als onderzoeker en behandelaar. Je past binnen GGz Centraal als je wilt bijdragen aan de allerbeste zorg, meegaat in veranderingen en jezelf altijd wilt verbeteren. Ook heb je voor deze baan:

` ]]