Colofon

De Psychiater is het officiële ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en wordt uitgegeven door BPM Medica. In de wereld van de psychiatrie is het al ruim 25 jaar één van de meest prominente communicatieplatforms. De Psychiater wil zowel de communicatie binnen de doelgroep bevorderen, als voor de psychiatrie relevante ontwikkelingen en onderzoeken in een breder perspectief plaatsen. Het tijdschrift onderscheidt zich van andere bladen door de lezers op de hoogte te houden van voor de psychiatrie relevante medische, beleidsmatige, maatschappelijke, ethische en juridische ontwikkelingen. De redactieraad wordt gevormd door zeven NVvP-leden en één NVvP-(bestuurs)lid dat optreedt als hoofdredacteur.

Distributie

De Psychiater wordt verzonden aan alle leden van de NVvP en aan relevante beleidsmakers en andere stakeholders in de gezondheidszorg. De oplage bedraagt 4.100 exemplaren. De Psychiater verschijnt acht keer per jaar.