Overzicht

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer

Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

  • 13 juni 2024

Het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg is eind april ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel worden gemeenten verplicht om regionaal samen te werken bij de inkoop van specialistische jeugdzorg. Dit draagt bij aan de verbetering van de beschikbaarheid van jeugdzorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen en vermindering van administratieve lasten. Dit wetsvoorstel is een van de acties waarmee opvolging wordt gegeven aan de afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd.

Bron: Rijksoverheid