Overzicht

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Toename van euthanasie op psychische gronden

  • 13 juni 2024

De jaarcijfers van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) laten zien dat er in 2023 138 keer euthanasie werd verleend op psychische gronden. Dit is een stijging van 20 procent ten opzichte van 2022. 

De RTE’s ontvingen ruim 9000 meldingen van euthanasie en zagen vorig jaar opnieuw meer meldingen van euthanasie: een stijging van 4 procent ten opzichte van 2022. Het aantal euthanasieverleningen blijft procentueel ongeveer hetzelfde (1.5 procent van het totale aantal euthanasieën). Bij euthanasie op psychische gronden was de arts in 56 gevallen een psychiater. Bij 35 gevallen was de arts een huisarts en in tien gevallen een medisch specialist (waaronder ook specialisten ouderengeneeskunde). In de overige 37 meldingen was de uitvoerend arts een ‘andere arts’. In 70 meldingen was de uitvoerend arts verbonden aan Expertisecentrum Euthanasie. Er is sprake van een groeiend aantal euthanasieverleningen op psychische grondslag dat buiten Expertisecentrum Euthanasie plaatsvindt.

Bron: Regionale Toetsingscommissies Euthanasie