Overzicht

Wonen in de wijk met EPA

Sociaal isolement is groot

  • 13 juni 2024

In Amsterdam woonden in 2023 naar schatting 10.500 tot 13.000 mensen (van 18-65 jaar) met een ernstige psychische aandoening (EPA). De participatie van Amsterdammers met een EPA is toegenomen sinds 2011. Dit heeft niet geleid tot een grote vermindering van hun isolement, blijkt uit GGD-onderzoek.

De zorg voor deze groep is in de afgelopen decennia steeds meer ambulant georganiseerd rondom zelfstandige huisvesting in de wijk. Daarmee kwam meer nadruk te liggen op herstel in de volle breedte, maatschappelijke participatie, sociale participatie en het hervinden van een identiteit waarvan de ziekte een onderdeel uitmaakt. Van 2018 tot 2023 heeft de GGD in samenwerking met Arkin en GGZ inGeest onderzocht hoe het nu gaat met Amsterdammers met een EPA en hun naasten in de geambulantiseerde zorg-woonomgeving. De participatie van Amsterdammers met een EPA in werk en dagbesteding is toegenomen sinds 2011. Dit heeft echter niet geleid tot een grote vermindering van hun isolement. Er is een grote mate van eenzaamheid (77 procent) e n een klein sociaal netwerk. De meest genoemde onvervulde zorgbehoefte is de behoefte aan gezelschap.

Bron: GGD Amsterdam