Overzicht

Eerste rapportage Rapporteur Verslavingen

Grote verschillen kwaliteit verslavingszorg

  • 10 mei 2024

Er zijn grote verschillen in kwaliteit tussen de aanbieders van verslavingszorg. De meeste mensen met een verslaving krijgen helemaal geen zorg. Als ze hulp krijgen zijn ze er vaak al slecht aan toe. De kwaliteit van de zorg die ze krijgen kan vervolgens enorm variëren.

De verslavingszorg moet daarom veel hoger op de politieke agenda, schrijft Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) Arnt Schellekens, hoogleraar Verslaving en Psychiatrie Radboud UMC. De oprichting van de NRV stond in het coalitieakkoord van het, inmiddels demissionaire, kabinet Rutte IV. De NRV heeft vier taken: signaleren en duiden van trends en ontwikkelingen op het gebied van verslavingen, adviseren over verslavingspreventie, adviseren over verslavingszorg en adresseren van kennislacunes. In het eerste jaarverslag signaleert de NRV veel misstanden en stelt dat er grote verschillen zijn binnen de Nederlandse verslavingszorg. De NRV heeft de staatssecretaris van VWS geadviseerd een beleidsvisie op te stellen en een onderzoeksprogramma verslaving mogelijk te maken. Dit advies is gebaseerd op de ZonMw Kennissynthese Verslaving aan middelen.

Bron: rapporteurverslavingen.nl